UKAMS Blog

Sharing our latest activities or new researches

Udhëzimet rreth koronavirus (Covid19)

COVID-19 është një sëmundje e re që mund të prekë mushkëritë dhe rrugët e frymëmarrjes. Ajo shkaktohet nga një virus i quajtur...

Përballu me Covid-in

Si të reagojmë efektivisht ndaj Krizës së Corona-s, nga Dr Russ Harris, autor i ‘The Happiness Trap’. PËRBALLU ME COVID është përbledhje...

Menaxhimi i stresit gjate COVID19

Menaxhimi i stresit gjatë COVID19 Është normale që gjatë krizës të përjetohen emocione e ndryshme. Për shembull, mund të...