Mbeshtetje per punonjesit e shendetesise

Recent Posts

See All

Udhëzimet rreth koronavirus (Covid19)

COVID-19 është një sëmundje e re që mund të prekë mushkëritë dhe rrugët e frymëmarrjes. Ajo shkaktohet nga një virus i quajtur koronavirus. Të gjithë duhet të qëndrojnë në shtëpi për të mos lejuar për

© 2023 by UKAMS. Proudly created with Wix.com

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram