Intervista me doktoret tane


Recent Posts

See All

Udhëzimet rreth koronavirus (Covid19)

COVID-19 është një sëmundje e re që mund të prekë mushkëritë dhe rrugët e frymëmarrjes. Ajo shkaktohet nga një virus i quajtur koronavirus. Të gjithë duhet të qëndrojnë në shtëpi për të mos lejuar për